Jeg har tidligere forholdt mig stærkt kritisk overfor Ida Krabbe, Klinikprojektet og Aalborg Kommune i forbindelse med deres udredning af syge borgere med piskesmæld og fibromyalgi.

Da netop Ida Krabbe mfl. er stærk tilhænger af Term modellen, som ganske kort siger at hvis en ting ikke kan påvises en direkte fysik skade er det psykisk. Dermed afviser de af mennesker kan have piskesmæld og fibromyalgi, noget som hun ikke vil anerkende.
Jeg har det sidste stykke tid været aktiv i en gruppe på facebook som hedder "SYG I AALBORG KOMMUNE-stil op for anstændighed", hvor der blandt andet bliver arbejdet på de problemer der er med læger som Ida Krabbe, Eva Blach og Jens Tølbøll Mortensen fungere som læger og lægekonsulenter.

I forbindelse er det kommet frem at det ikke kun er Aalborg kommune som bruger disse "såkaldte" læger, men Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Frederiskhavn og ja selv Mariagerfjord kommune bruger disse læger til at fratage syge borgere deres sygedagpenge mm.
Grund til jeg skriver fratager syge deres sygedagpenge, er fordi de alle er tilhænger af Term som ikke anerkender ting som ikke kan påvises med et røntgen.

Men hvorfor er det jeg mener at Ida Krabbe, Aalborg Kommune og klinikprojktet (SME Social Medicinsk Enhed) bryder loven.?
På Beskæftigelsesministeret står der omkring lægekonsulenter at:

Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger selv, og lægekonsulenten må ikke efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv.

Det betyder med andre ord at Ida Krabbe må ikke undersøge dig og bagefter være lægekonsulent for Aalborg Kommune det er ulovligt.

Med udgangspunkt i min egen sag, så var jeg til en 2½ time lang samtale/undersøgelse hos Ida Krabbe via SME / klinikprojektet hvor det endte ud med at hun vurderede at der skulle hente en psykiatrisk speciallægeerklæring.
Hun kom også med en diagnose som tilsidesatte alle andre speciallægers udtalelser ved at hun fastslog at det var psykisk og ikke fysisk.

Men det stopper ikke her, for der er flere love og regler Ida Krabbe overtræder ved at lave disse numre.!

Forvaltningsloven siger.Ida Krabbe og Aalborg Kommune bryder loven dagligt

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

§1 overtråder hun, da hun har en særlig personlig interesse i sagens udfald i og med at hun nægter at anerkende piskesmæld og fibromyalgi som en sygdom / handicap.
Hun repræsentere jo også nogen som har den samme interesse, her mener jeg SME.

Men det stopper heller ikke, for hun overtræder også de lægeetiske regler.

§ 7. Lægelig uafhængighed, habilitet mv.

Stk. 1 En læge skal i sit virke sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser, der vil kunne påvirke lægens bedømmelser og handlinger. Lægen skal for offentligheden være uafhængig af bindinger til industrien eller andre for læge-patientforholdet uvedkommende interesser.
   Lægen bør herunder sikre, at uafhængigheden er synlig og fremstår som troværdig. Endvidere bør lægen drage omsorg for, at der er størst mulig åbenhed om de bedømmelser og handlinger, lægen foretager.

Stk. 2 En læge, der som medlem af råd, udvalg, nævn o.lign. skal afgive uvildige saglige skøn, vurderinger og bedømmelser, skal arbejde for at sikre uvildigheden og sagligheden, således at lægens virksomhed er og fremstår som troværdig.

§ 8. Professionel uafhængighed/uvildighed

Hvis en læge udtaler sig som repræsentant for en forening, en offentlig eller en privat virksomhed eller institution, skal det fremgå, i hvilken egenskab lægen udtaler sig.

Her overtræder hun alle disse paragraffer af samme årsag som hun overtræder forvaltningensloven.
Derfor har jeg også på nuværende tidspunkt indgive et klage til Patienombuddet og til Lægeetisk nævn, sidstnævnte ville dog ikke gøre noget, men det stemmer meget godt overens med fordommen om at de kun er til for at holde hånden over de læger som laver noget ulovligt.

Det store spørgsmål er så nu, hvorfor er det at Aalborg Kommune og alle de andre bevist laver disse ulovligheder og snyder syge borgere for sygedagpenge, førtidspension, fleksbevilling, revalidering eller andet.

Svaret er økonomi, for der er rigtig mange penge at hente her.!

For hver syge borger under 25 uden barn de smider fra sygedagpenge til kontanthjælp, sparer kommunen mindst 8848,00 kr. om måneden eller 106.176,00 kr. om året.
Det vil altså siger at for hver gang de bryder loven sparer de 106.176,00 kr. om året. Og endnu mere hvis personen er gift og hvis man kigger på kontanthjælpsloftet.!

Så der er i mine øjne ingen tvivl om at kommunerne gør dette bevist for at spare penge, på bekostning af syge borgere.!

Og de kan ikke påstå at de ikke ved det foregår for der er klaget over disse læger flere gange, men de gør intet ved det
.

Næste indlæg bliver om Jens Tølbøll Mortensen.....